O firm?

Firma byla zalo?ena v roce 1992. Majitelem je ing. Vladimír Bulí?ek, který v minulosti pracoval v od?vním výrobním dru?stvu a který prakticky od ukon?ení st?ední ?koly v?dy pracoval v od?vním pr?myslu. V roce 2003 byla jako sou?ást rodinné firmy zalo?ena chrán?ná dílna, kterou vede syn - Roman Bulí?ek.

Zam??ujeme se p?evá?n? na výrobu a prodej od?v? pro zdravotnická za?ízení, ale také ostatní pracovní od?vy jsou sou?ástí na?eho sortimentu. V souladu s po?adavky odb?ratel? dopl?ujeme pr?b??n? strojní vybavení. Na?i zákazníci z oboru zdravotnictví také oce?ují flexibilitu firmy v otázkách splatnosti faktur.

Proto?e konkurence v oboru je veliká, vsadili jsme na kvalitu a dlouhou ?ivotnost na?ich výrobk?, co? samoz?ejm? ovliv?uje i skladbu na?ich zákazník? a jejich mno?ství.

Copyright © 2022 Ing. Vladimír Bulí?ek - Pracovní od?vy. Powered by Zen Cart. Vytvořil Petr Kožnar, Web-Style.cz